اندکی گلایه کنم ؟


بر ما نبود تا میان تولد و تابوت
تنها یکی را برگزینیم.


بر ما نبود تا میان دشنه و سیلی
تنها یکی را برگزینیم.


بر ما نبود تا میان خویش و ترانه
تنها یکی را برگزینیم.


بر ما نبود تا میان فرجام و سرآغاز
تنها یکی را برگزینیم.


بر ما نبود تا میان زورق و دریا
تنها یکی را برگزینیم.

(نقل از سایت http://www.seyedalisalehi.com)

/ 1 نظر / 17 بازدید